Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 11/5/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 11/5/2016

(11/05/2016)

Hôm qua ngày 10/5:  Tổng lượng xe lưu thông trong ngày qua hai trạm thu phí là 31,876 lượt, các phương tiện lưu thông ổn định. Hoạt động trên tuyến bình thường.

Ngày hôm nay, ngày 11/5: các phương tiện lưu thông ổn định và đảm bảo khoảng cách khi di chuyển. Công tác vận hành bảo trì được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

- Tại Km 10+850 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 10+920 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Tại Km 13+600; Km 14+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Tại Km 26+500  (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Tại Km 43+000 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Từ Km 47+000 đến Km 49+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 37+800 đến Km 54+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh ở dải  phân cách giữa :

+ Buổi sáng: từ Km 5+000 đến Km 7+500 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây;  từ Km 22+ 000  đến Km 18+000 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

+ Buổi chiều từ Km 7+500 đến Km 11+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây); từ Km 18+000 đến cầu Long Thành (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh).

- Thực hiện nhặt rác: từ Km 0+000 đến Km 23+000 và từ Km 23+000 đến Km 52+000 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Xin cảm ơn.

Chúc quý khách ngày làm việc vui vẻ và đạt hiệu quả

Chúc lái xe an toàn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC