Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 18/03/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 18/03/2016

(18/03/2016)

Ngày hôm qua, ngày 17/03: lượng xe lưu thông tăng cao vào buổi sáng. Hoạt động thu phí và công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 18/03: Các phương tiện lưu thông tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc, đảm bảo khoảng cách khi di chuyển. Hoạt động thu phí ổn định, công tác vận hành và bảo trì trên tuyến hôm nay được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông:

- Từ Km 5+000 đến Km 8+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành).

- Tại Km 7+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành).

- Tại Km 13+600 đến Km 14+600 (hướng Tp. Hồ Chí Minh đi Long Thành).

- Tại Km 16+500 (hướng Dầu Giây đi Tp. Hồ Chí Minh).

- Tại Km 18+500 (hướng Dầu Giây đi Tp. Hồ Chí Minh).

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa).

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu).
- Tại Km 27+000 (ở hai hướng).

- Từ Km 34+500 đến Km 40+500 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Dầu Giây).

- Tại Km38+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Dầu Giây).

- Tại Km49+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Dầu Giây).

- Từ Km 38+500 đến Km 50+500 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Thực hiện nhặt rác từ Km 0+000 đến Km 23+000 (ở hai hướng).

-Vệ sinh mặt đường: Buổi sáng từ Km 14+000 đến nút giao QL51 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành).

- Tỉa cây tại mái taluy từ Km14+000 đến Km24+000 (hướng Dầu Giây đi Tp. Hồ Chí Minh).

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc HLD cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ đúng khoảng cách khi qua các đoạn trên để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

 

Chúc quý khách lái xe an toàn

Xin cảm ơn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC