Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

THÔNG TIN TRẠM CÂN

THÔNG TIN TRẠM CÂN

(26/07/2015)

        Kính gửi:     Khách hàng và doanh nghiệp vận tải;

                          Các cơ quan báo chí tuyên truyền;

       Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo đài trong công việc tuyên truyền về việc thực hiện kiểm soát tải trọng trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đường cao tốc HLD).

Sau thời gian thực hiện việc cân xe kiểm soát tải trọng, Công ty VEC E đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến hệ thống cân đang được lắp đặt và vận hành trên đường cao tốc HLD, chúng tôi xin được thông tin như sau:

         1. Đối với phương tiện riêng biệt (xe thân liền):

Đối với các xe thân liền (xe tải), đặc biệt với các xe tải có trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông nhỏ, do tính chất các xe tải này có chiều dài ngắn, nên khi đi ngang qua cân bị lệch (không thẳng theo đúng quy định về sử dụng của cân tải trọng), dẫn đến kết quả cân không chính xác.

Đối với các trường hợp này, Công ty VEC E vẫn thực hiện phục vụ bình thường.

          2. Đối với đoàn xe (bao gồm đầu kéo và sơmi rơ moóc)

Đối với đoàn xe có đặc thù là đầu kéo và sơ mi rơ moóc có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường riêng biệt. Khi đoàn xe vào trạm cân, trạm cân chỉ lấy được thông tin của bản số đăng ký của đầu kéo và hiển thị thông tin vi phạm về tải trọng trục xe (quá tải trên trục) hoặc vi phạm về trọng lượng cho phép kéo theo của đầu kéo (quá tải kéo theo) (dựa trên thông tin đăng kiểm của đầu kéo, được hệ thống tính theo hướng dẫn tại văn bản số 3915/BGTVT-VT ngày 10/4/2014).

Dựa trên khuyến cáo của kết quả cân xe nhân viên vận hành trạm cân kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường riêng biệt của đoàn xe (bao gồm đầu kéo và sơmi rơ moóc) để xác định việc vi phạm về trọng lượng toàn bộ của đoàn xe được quy định tại CV số 3915/BGTVT-VT ngày 10/4/2014.

Kết quả của việc kiểm tra trực tiếp này mới là căn cứ để xác định việc từ chối phục vụ. VEC E thực hiện từ chối phục vụ đối với đoàn xe vi phạm về trọng lượng toàn bộ của đoàn xe.

Đối với các trường hợp quá tải về tải trọng trục xe (quá tải trên trục) hoặc về trọng lượng cho phép kéo theo của đầu kéo (quá tải kéo theo), trong thời gian đầu thực hiện, Công ty VEC E vẫn thực hiện phục vụ bình thường.

          3. Các trường hợp khác dẫn tới sai số cao khi thực hiện cân xe:

Đối với những xe đi vào không đúng quy cách như sau đây sẽ dẫn tới độ sai số cao hơn mức bình thường:

-         Xe đi vào cảm biến cân nhưng đi lệch (Ví dụ xe có một bánh trên cảm biến cân và một bánh nằm ngoài cảm biến cân)

-         Xe dừng hẳn trên Cân (Vì hệ thống cân là cân động nên khi xe dừng hẳn dẫn tới sai số cao)

-         Xe đi vào cảm biến cân có thay đổi gia tốc lớn (đi nhanh rồi phanh gấp trên cảm biến cân, đang đi bình thường tăng tốc đột ngột trên cảm biến cân)

Ví dụ xe đi nhanh, khi đi vào hệ thống cân lại phanh gấp với trường hợp này trọng lượng của xe sẽ dồn về phía trước dẫn tới xác định khối lượng của từng trục độ chính xác không cao

Trong trường hợp này, đối với các xe tải có trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông lớn, nghi ngờ quá tải, nhân viên vận hành trạm cân sẽ yêu cầu xe cân lại. Đối với các loại phương tiện không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông hoặc ảnh hướng đến chất lượng công trình, Công ty VEC E vẫn thực hiện phục vụ bình thường.

Trên đây là một số thông tin thêm về việc kiểm soát tải trọng trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Công ty VEC E hy vọng nhận được sự ủng hộ của khách hàng và các doanh nghiệp vận tải, cũng như sự đồng thuận của các cơ quan báo chí truyền hình trong công tác tuyên truyền đến khách hàng và các doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đối với công tác kiểm soát tải trọng để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình và chủ trương “Hài lòng người dân, hài lòng doanh nghiệp” của Bộ Giao thông vận tải.

          Trân trọng thông tin.

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC