Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Ban lãnh đạo Công ty

 

Chủ tịch HĐQT
Thạc sỹ Đặng Hữu Vị

 

Giám đốc
Cử nhân Nguyễn Viết Tân

 

Phó Giám đốc
Thạc sỹ Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Phó Giám đốc
Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó Giám đốc
Kỹ sư Ngô Văn Sỹ

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC