Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Ban lãnh đạo Công ty

 

Chủ tịch HĐQT
Kỹ sư Đặng Hữu Vị

 

Giám đốc
Cử nhân Nguyễn Viết Tân

 

Phó Giám đốc
Thạc sỹ Nguyễn Hồng Sơn

 

Phó Giám đốc
Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Phương

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC