Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Thực hiện -Triển khai

Thực hiện -Triển khai

(19/05/2014)

VECE đang triển khai thực hiện các công việc tại các dự án do VEC làm chủ đầu tư tại phía Nam

I/ Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (HLD):

1/ Tòa nhà văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tại phía Nam, tại lô số 5, khu quy hoạch Gò Trang, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Quy mô: Diện tích đất dự án 1,95 Ha.

2/ Trạm dừng chân đường cao tốc HLD tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô: Diện tích đất dự án 5,6 Ha.

3/ Trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật đường cao tốc HLD tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô: diện tích đất dự án 7 Ha.

4/ Quản lý khai thác các quỹ đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng dọc theo dự án HLD.

5/ Quản lý khai thác mặt bằng tại các vị trí chân cầu, cầu vượt,cầu cạn và các vị trí nút giao.v.v…

6/ Xây dựng khu nhà hạt quản lý tại Km 11+100, phường Long Phước, quận 9.

II/ Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành:

1/ Kinh doanh khai thác biển quảng cáo dọc tuyến đường BL-LT.

2/ Cung cấp các dịch vụ phục vụ dự án.

3/ Xây dựng văn phòng điều hành dự án…

III/ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

1/ Kinh doanh khai thác biển quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

2/ Xây dựng quản lý văn phòng điều hành dự án, các trạm dừng chân, các trạm dịch vụ của dự án.

3/ Cung cấp các dịch vụ cho dự án.

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC