Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Ngày Nước thế giới 2021: Nâng cao nhận thức về “Giá trị của nước”

Ngày Nước thế giới 2021: Nâng cao nhận thức về “Giá trị của nước”

(24/03/2021)

Ảnh minh họa

Ngày Nước thế giới 22/3/2021 có chủ đề là “Giá trị của nước” tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6): Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

 

Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2021 nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu.

Thực tế, giá trị của nước cao hơn nhiều so với giá cả của nó - Nước có giá trị to lớn và phức hợp đối với mỗi hộ gia đình, thực phẩm, văn hóa, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và sự toàn vẹn của môi tường tự nhiên. Nếu bỏ qua bất kỳ giá trị nào trong số này, chúng ta có nguy cơ quản lý sai nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể thay thế này. Nếu không có sự hiểu biết toàn diện về giá trị thực sự, đa chiều của nước, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này vì lợi ích của tất cả mọi người.

Dưới đây là một số thông điệp của Ngày Nước thế giới 2021:

Nước có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Tại sao nước lại quan trọng với bạn?

Ảnh hưởng của nước đến phụ nữ và nam giới khác nhau như thế nào?

Nước quan trọng như thế nào trong các hoạt động văn hóa nơi bạn sinh sống?

Nước có vai trò như thế nào đối với nơi ở, nơi làm việc và trường học của bạn?

 

Nước quan trọng như thế nào đối với tương lai của bạn?

Bạn có thể làm gì để cải thiện nguồn nước nơi bạn sinh sống?

Bạn sử dụng nước nhiều nhất cho nhu cầu gì?

Nước ảnh hưởng như thế nào đến nguồn lương thực bạn dùng?

 Theo DWRM (Nguồn: worldwaterday.org, 2021; http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Nhin-ra-The-gioi/Ngay-Nuoc-the-gioi-2021-Nang-cao-nhan-thuc-ve-Gia-tri-cu-a-nuo-c-9893)

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC