Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Đường cao tốc HLD

Biểu mức cước phí

(01/02/2022)

 

                                               BIỂU MỨC CƯỚC PHÍ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC HLD

(Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội )


Mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC