Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 06/5/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 06/5/2016

(06/05/2016)

Hôm qua ngày 05/5: các phương tiện lưu thông ổn đinh, với tổng lượng xe lưu thông trong ngày là 31,746 lượt. Công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến diễn ra bình thường.

Ngày hôm nay, ngày 06/5: buổi sáng lượng xe lưu thông hướng đi Long Thành – Dầu Giây tăng cao hơn so với chiều ngược lại. Hoạt động thu phí bình thường. Công tác vận hành bảo trì được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

- Tại Km 4+500; Km 5+900; Km 6+500 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 13+600; Km 14+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Tại Km 20+500; Km 22+500 (hai hướng);

- Từ Km 41+000 đến Km 43+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 37+800 đến Km 54+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh mặt đường:

+ Buổi sáng: từ Km4+000 đến Km 7+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

+ Buổi chiều: từ Km 7+000 đến Km 11+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây)

- Thực hiện nhặt rác: từ Km 0+000 đến Km 23+000 và  từ Km 23+000 đến Km 52+000 (hai hướng).

- Tưới cây: từ Km 0+000 đến Km 4+000 và từ Km 14+100 đến 37+800.

Các bác tài khi tham gia giao thông trên đường cao tốc HLD cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Chúc lái xe an toàn.

 

Chúc quý khách ngày cuối tuần làm việc vui vẻ và đạt hiệu quả

Xin cảm ơn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC