Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 07/6/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 07/6/2016

(07/06/2016)

 

Hôm qua 06/6: Ngày đầu tuần lượng xe lưu thông tăng cao vào buổi sáng, hướng đi Long Thành – Dầu Giây.  Các hoạt động trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 07/6:  Các phương tiện lưu thông ổn đinh.  Công tác Vận hành – Bảo trì trên tuyến hôm nay được thực hiện cụ thể như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

+ Ở hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây:

- Từ Km 10+800 đến Km 11+000;

- Tại Km 13+600; Km 14+600;

- Từ Km 31+500 đến Km 32+000;

- Từ Km 47+000 đến Km 50+000.

+ Ở hướng đi Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh:

- Tại Km 10+868;

- Tại Km 13+500; Km 15+500;

- Từ Km 27+900 đến Km 28+500;

- Tại Km 49+250;

- Tại Km 54+100.

+ Ở hai hướng đi:

- Tại vòng xoay QL51;

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh mặt đường: Km 0+500 đến Km 5+000 hướng đi Tp.Hồ Chí Minh -Dầu Giây vào buổi sáng và hướng ngược lại vào buổi chiều.

- Vệ sinh rãnh thoát nước : buổi sáng từ Km 47+000 đến Km 43+000; buổi chiều từ Km 43+000 đến Km 38+000 (hướng đi  Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh).

- Thực hiện nhặt rác: Từ Km 0+000 đến Km 23+000  và từ Km 41+000 đến Km 55+000 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc

Chúc quý khách một ngày làm việc hiệu quả và thú vị!

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC