Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 08/6/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 08/6/2016

(08/06/2016)

Ngày hôm qua 07/6: lượng xe lưu thông ổn định ở hai hướng, tổng lượng xe lưu thông qua hai trạm là 34,931 lượt.  Các hoạt động trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 8/6:  Phương tiện lưu thông ổn đinh, công tác thu phí diễn ra bình thường. Công tác Vận hành – Bảo trì trên tuyến hôm nay được thực hiện cụ thể như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

+ Ở hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây:

- Tại Km 13+500;

- Tại Km 13+600; Km 14+600; Km 15+500

- Từ Km 47+000 đến Km 50+000.

+ Ở hướng đi Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh:

- Từ Km 8+000 đến Km 8+500;

- Tại Km 13+500;

- Từ Km 24+950;

+ Ở hai hướng đi:

- Tại Km 3+500;

- Tại vòng xoay QL51;

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh mặt đường:

+ Buổi sáng: từ Km 5+000 đến Km 3+000 (hướng đi  Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

+ Buổi chiều: từ Km 3+000 đến Km 0+500 (hướng đi  Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh).

- Thực hiện nhặt rác: buổi sáng từ Km 0+000 đến Km 23+000; buổi chiều từ Km 23+000 đến Km 52+300 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Chúc quý khách lái xe an toàn.

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc

Chúc quý khách một ngày làm việc hiệu quả!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC