Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 12/04/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 12/04/2016

(12/04/2016)

Hôm qua, ngày 11/04: buổi sáng ngày đầu tuần các phương tiện lưu thông tăng hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành. Các hoạt động trên tuyến diễn ra bình thường.

Ngày hôm nay, ngày 12/04: các phương tiện lưu thông ổn định ở hai hướng. Hoạt động thu phí diễn ra bình thường,  công tác vận hành và bảo trì hôm nay được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông được thực hiện tại các vị trí:

- Từ Km 7+500 đến Km 11+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 13+600; Km 14+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Từ Km 22+000 đến Km 26+000 (ở hai hướng);

- Từ Km 37+000 đến Km 39+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 48+000 đến Km 49+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Tại Km 52+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh rãnh thoát nước tại nút giao An Phú;

- Vệ sinh khe co giãn: tại Km 53+700, buổi sáng hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Dầu Giây và buổi chiều theo hướng ngược lại.

-Thực hiện nhặt rác:

+ Buổi sáng: từ Km 11+000 đến nút giao An Phú (hướng Long Thành - Tp.Hồ Chí Minh) ; 

+Buổi chiều: từ Km 11+000 đến Km 23+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh – Dầu Giây.

- Thực hiên tưới cây: từ Km 0+000 đến Km 4+000;  từ  Km 23+900 đến Km37+800 (hai hướng).

Các chủ điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc HLD cần lưu ý qua các đoạn trên, hạn chế tốc độ và đảm bảo khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông .

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc.

 

Chúc quý khách một ngày làm việc đầy hứng khỏi và vui vẻ

Chúc lái xe an toàn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC