Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 12/5/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 12/5/2016

(12/05/2016)

Ngày hôm qua, các phương tiện lưu thông ổn định. Tổng lượng xe lưu thông trên tuyến qua hai trạm thu phí là 32,193 lượt. Hoạt động trên tuyến bình thường.

Ngày hôm nay, ngày 12/5: buổi sáng lượng xe hướng đi Long Thành – Dầu Giây cao hơn so với chiều ngược lại, công tác thu phí ổn định. Công tác vận hành bảo trì được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

- Từ Km 6+000 đến Km 8+000 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Tại Km 10+850 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 10+920 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Tại Km 13+600; Km 14+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Tại Km 23+200  (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Từ Km 48+500 đến Km 50+750 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 37+800 đến Km 54+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh rãnh thoát nước tại Km 2+000 ở hai hướng

- Vệ sinh ở dải  phân cách giữa :

   +  Từ Km 11+000 đến Km 14+000(hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

   + Từ Km 16+000 đến Km 14+000 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh).

- Thực hiện nhặt rác: từ Km 0+000 đến Km 23+000 và từ Km 23+000 đến Km 52+000 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Xin cảm ơn.

Chúc quý khách ngày làm việc vui vẻ và đạt hiệu quả

Chúc lái xe an toàn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC