Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 14/04/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 14/04/2016

(14/04/2016)

Hôm qua, ngày 13/04: lượng xe lưu thông ổn định. Công tác thu phí và công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến diễn ra bình thường.

Ngày hôm nay, ngày 14/04: buổi sáng các phương tiện lưu thông tăng hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành nhưng không xảy ra ùn tắc. Hoạt động thu phí diễn ra bình thường, công tác vận hành và bảo trì hôm nay được thực hiện như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông được thực hiện tại các vị trí:

- Km 10+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Tại Km 13+600; Km 14+600 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 14+500 ( hướng Dầu Giây – Long Thành);

- Tại Km 18+500 ( ở hai hướng);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Tại Km 27+000 (ở hai hướng);

- Tại Km 35+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh – Dầu Giây);

- Tại Km 37+000 đến Km 39+000 (hướng  Tp.Hồ Chí Minh – Dầu Giây);

- Từ Km 43+000 đến Km 44+000(hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 48+000 đến Km 49+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

- Từ Km 37+800 đến Km 54+900 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây).

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh mặt đường: + buổi sáng từ Km 2+000 đến Km 11+000; buổi chiều  từ Km 11+000 đến Km 23+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh đi Long Thành);

+ Từ Km 30+000 đến Km 23+000 (hướng Dầu Giây – Tp.Hồ Chí Minh).

-Thực hiện nhặt rác:

+ Buổi sáng: từ Km 11+000 đến nút giao An Phú (hướng Long Thành - Tp.Hồ Chí Minh) ; 

+Buổi chiều: từ Km 11+000 đến Km 23+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh – Dầu Giây.

- Thực hiên tưới cây: từ Km 0+000 đến Km 4+000;  từ  Km 23+900 đến Km37+800 (hai hướng).

Các chủ điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc HLD cần lưu ý qua các đoạn trên, hạn chế tốc độ và đảm bảo khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông .

 

Chúc quý khách một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC