Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 14/6/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 14/6/2016

(14/06/2016)

Hôm qua, ngày 13/6:  ngày đầu tuần các phương tiện lưu thông tăng cao buổi sáng hướng đi Long Thành - Dầu Giây. Tổng lượng xe lưu thông qua hai trạm là  35,997 lượt.  Các hoạt động trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 14/6:  Các phương tiện lưu thông ổn đinh. Công tác Vận hành – Bảo trì trên tuyến hôm nay được thực hiện cụ thể như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

+ Ở hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây:

- Tại Km 13+600; Km 14+600;

- Từ Km 14+100 đến Km 23+900;

- Từ Km 47+000 đến Km 50+000.

+ Ở hướng đi Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh:

- Tại Km 3+650;

- Tại Km 12+000; Km 13+500;  Km 13+700;

- Tại Km 14+500; 16+500; 18+500; 20+500; 22+500;

- Tại Km 24+500; 26+500; 28+500;

+ Ở hai hướng đi:

- Tại Km 49+000;

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh đường: tại Km 0+500 đến Km 3+000vào buổi sáng và từ Km 3+000 đến Km 5+000 vào buổi chiều (hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây).

- Thực hiện cắt cỏ:

 + Buổi sáng: từ Km 47+000 đến Km 45+000 (hướng Dầu Giây – Tp.Hồ Chí Minh);

+ Buổi chiều: từ Km 45+000 đến Km 42+000 (hướng Dầu Giây – Tp.Hồ Chí Minh).

- Thực hiện nhặt rác: từ Km 0+000 đến Km 52+000 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Chúc quý khách lái xe an toàn.

Chúc quý khách một ngày tốt lành và làm việc hiệu quả

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC