Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 15/6/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 15/6/2016

(15/06/2016)

Hôm qua, ngày 14/6:  lượng xe lưu thông ổn định. Tổng lượng xe lưu thông qua hai trạm là  36,714 lượt.  Công tác thu phí và các hoạt động trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 15/6:  Các phương tiện lưu thông ổn đinh. Công tác Vận hành – Bảo trì trên tuyến hôm nay được thực hiện cụ thể như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

+ Ở hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây:

- Tại Km 13+600; Km 14+600;

- Từ Km 47+000 đến Km 50+000.

- Km 52+920.

+ Ở hướng đi Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh:

- Tại Km 13+500;

- Tại Km 14+500; 16+500; 18+500; 20+500; 22+500;

- Tại Km 24+500; 26+500; 28+500;

+ Ở hai hướng đi:

- Tại các Km 36+500; 38+500; 44+500; 46+500;

-Tại Km 45+000; 49+000

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh đường: tại Km 5+000 đến Km 7+500 vào buổi sáng và từ Km 7+500 đến Km 11+000 vào buổi chiều (hướng đi Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây).

- Thực hiện cắt cỏ:

 + Buổi sáng: từ Km 40+000 đến Km 37+800 (hướng Dầu Giây – Tp.Hồ Chí Minh);

+ Buổi chiều: từ Km 37+800 đến Km 41+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh –Dầu Giây).

- Thực hiện nhặt rác: từ Km 0+000 đến Km 23+000 và từ Km 41+000 đến Km 55+000 ở hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Chúc quý khách lái xe an toàn.

Chúc quý khách một ngày tốt lành và làm việc hiệu quả

Xin cảm ơn đã quan tâm đến đường cao tốc!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC