Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 24/5/2016

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY NGÀY 24/5/2016

(24/05/2016)

Ngày hôm qua 23/5:  Vào đầu tuần nên các phương tiện lưu thông tăng cao vào buổi sáng hướng đi Long Thành – Dầu Giây, với tổng lượng xe lưu thông qua hai trạm trong ngày là 30,799 lượt. Hoạt động thu phí ổn định, công tác trên tuyến diễn ra bình thường.

Hôm nay, ngày 24/5: Các phương tiện lưu thông ổn định ở hai hướng. Công tác trên tuyến được thực hiện cụ thể như sau:

Đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí:

- Tại Km 13+600; Km 14+600 ( hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Tại Km 15+500 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Từ Km 17+500 đến Km 19+500 ( hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Nhánh A (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Biên Hòa đi Tp. Hồ Chí Minh) và nhánh B (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Dầu Giây đi Biên Hòa);

- Nhánh C (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Vũng Tàu đi Dầu Giây) và nhánh D (nhánh giao giữa đường cao tốc với QL51 hướng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu);

- Tại Km 14+000 đến Km 23+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây);

- Từ Km 47+000 đến Km 50+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh- Dầu Giây);

Công tác vệ sinh:

- Vệ sinh mặt đường:

+ Buổi sáng: Từ Km 4+000 đến Km 7+000( hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây) và từ Km 7+000 đến Km 5+500 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

+ Buổi chiều: từ Km 8+000 đến Km 11+000 (hướng Tp.Hồ Chí Minh - Dầu Giây); và từ Km 5+500 đến Km 0+500 (hướng Dầu Giây - Tp.Hồ Chí Minh);

- Thực hiện nhặt rác:  từ Km 0+000 đến Km 23+000 và từ Km 41+000 đến nút giao Dầu Giây theo hai hướng.

Các chủ phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chú ý khi qua các đoạn tuyến trên, giảm tốc độ và quan sát để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Xin cảm ơn đa quan tâm đến đường cao tốc

Chúc quý khách một ngày tốt lành và lái xe an toàn!

 

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC