Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Lịch bảo dưỡng ( từ ngày 2/6 đến ngày 7/6)

Lịch bảo dưỡng ( từ ngày 2/6 đến ngày 7/6)

(02/06/2014)

Thông báo Sửa chữa điện từ Km 12+00 - Km 23+900 trong 3 ngày (3/6/2014 - 5/6/2014)

Lưu ý: Bên bộ phận quản lý sẽ bật đèn sáng cả ngày trong 3 ngày để kiểm tra

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC