Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Chương trình đào tạo – huấn luyện nghiệp vụ

Chương trình đào tạo – huấn luyện nghiệp vụ

(07/10/2015)

 

Để triển khai hướng dẫn những kiến thức cơ bản nhất về Tổng công ty VEC, về Công ty VEC E, về đường cao tốc HLD và tập huấn chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ liên quan cho nhân viên mới đồng thời để rà soát, đào tạo nhắc lại những kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV trực thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD. Sáng ngày 7/10/2015, tại Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã tổ chức khóa đào tạo – huấn luyện nghiệp vụ dành cho nhân viên mới và toàn thể CBCNV trực thuộc Trung tâm điều hành HLD. Khóa đào tạo – huấn luyện được tổ chức từ ngày 07/10/2015 đến ngày 31/10/2015.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi học đầu tiên:

 

Ông Nguyễn Thành Đức – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp hướng dẫn chuyên đề “Giới thiệu về Tổng công ty VEC, về Công ty VEC E, về đường cao tốc HLD” và chuyên đề "Hệ thống các quy chế, quy định của Công ty VEC E"

 

 

 

 

Nhân viên mới được tuyển dụng tham dự khóa đào tạo – huấn luyện.

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC