Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Quyên góp gây quỹ “Tấm lòng vàng VEC”

Quyên góp gây quỹ “Tấm lòng vàng VEC”

(02/06/2014)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV và đoàn viên Công đoàn VEC mỗi cá nhân quyên góp ủng hộ mỗi quý 01 ngày lương để thành lập quỹ Tấm lòng vàng VEC nhằm chủ động và kịp thời chia sẻ, hưởng ứng các phòng trào quyên góp, ủng hộ, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Trong những năm qua CBCNV, đoàn viên Công đoàn VEC đã tích cực hưởng ứng các phong trào quyên góp do Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Ngành phát động, như quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, quyên góp ủng hộ xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn, quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần,....Thông qua hoạt động quyên góp đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tấm lòng sẻ chia và tích cực hưởng ứng của CBCNV và đoàn viên Công đoàn VEC trong các hoạt động từ thiện, xã hội. Để phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, tích cực và chủ động hưởng ứng các chương trình quyên góp, từ thiện, xã hội do Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Ngành phát động, đặc biệt là các chương trình quyên góp ủng hộ biển đảo trong năm 2014. Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn VEC kêu gọi toàn thể CBCNV và đoàn viên Công đoàn VEC mỗi cá nhân quyên góp ủng hộ mỗi quý 01 ngày lương (bắt đầu thực hiện từ QI, Quý II, Quý III, Quý IV/2014) để thành lập quỹ Tấm lòng vàng VEC nhằm chủ động và kịp thời chia sẻ, hưởng ứng các phòng trào quyên góp, ủng hộ nêu trên. Giao đồng chí Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phổ biến Văn bản này đến toàn thể CBCNV, đoàn viên Công đoàn VEC, vận động CBCNV, đoàn viên Công đoàn VEC tích cực quyên góp, ủng hộ việc thành lập quỹ Tấm lòng vàng VEC. Giao phòng Tài chính kế toán chủ trì phối hợp với với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, gây quỹ Tấm lòng vàng VEC. Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBCNV, đoàn viên Công đoàn Tổng công ty./. Công đoàn VEC

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC