Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Văn hóa giao thông Đường cao tốc HLD

Văn hóa giao thông Đường cao tốc HLD

(02/06/2014)

Ngày 29/5 công ty VECE tổ chức buổi họp về việc Xây dựng văn hóa Đường cao tốc HLD và Tổng kết tháng 5/2014

Ông Nguyễn Thành Đức phổ biến thông tin về việc Xây dựng văn hóa Đường cao tốc HLD

CBCNV trạm thu phí tham gia buổi họp

CBCNV trạm thu phí tham gia buổi họp

Ông Nguyễn Thái Phong phát biểu ý kiến trong buổi họp

Bà Nguyễn Thị Phương Chi trao đổi thông tin về việc Văn hóa giao thông Đường cao tốc HLD

Ông Nguyễn Thái Phong đọc Tổng kết hoạt động Trạm thu phí trong tháng 5/2014

Các bài viết khác

video

:: Các CTY thành viên VEC