Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam

Tiêu điểm

Tin tức Nội bộ

VECE Image
Văn hóa giao thông Đường cao tốc HLD

Ngày 29/5 công ty VECE tổ chức buổi họp về việc Xây dựng văn hóa Đường cao tốc HLD và Tổng kết tháng 5/2014 (02/06/2014)

lientich
Hoạt đông giao lưu liên tịch kết nghĩa

Ngày 16/5/2014 Công ty tổ chức hoạt động giao lưu liên tịch kết nghĩa giữa hai bên VECE và C67 (23/05/2014)

1 2

video

:: Các CTY thành viên VEC